Lokalnyhed

Borgere lufter frustrationer over spareplan

Medborgerhuset i Silkeborg var i går overbelagt af bekymrede borgere. Der var massiv kritik af regionensdirektionens 120 foreslag til nedskæringer, som går hårdt ud over regionshospitalet i Silkeborg

Af Hjalte Hald Jensen

Det var svært at finde plads til mødet i medborgerhuset, så nogle af deltagerne måtte stå langs væggen i salen. På stolerækkerne sad læger og sygeplejersker i uniform og med slogans som ’Det tog kun fem minuter, men vi ville så gerne blive lidt længere’ på ryggen. Der var ikke megen tvivl om, at størstedelen af deltagerne var imod spareplanen og kom for at vise deres utilfredshed.

 

Til mødet, som var arrangeret af initiativgruppen til bevarelse af Regionshospitalet Silkeborg, talte et panel bestående af borgmesteren, en forsker, en læge, en sygeplejerske og regionsrådsmedlemmere. De sidstnævnte understregede samstemmende og på tværs af blokke, at de ikke havde haft tid til at se forslagene ordentligt igennem. Derfor gik meget af kritikken til Ole Thomsen, sundhedsdirktør i region Midtjylland, som måtte stå på mål for forslagene.

Han sagde på mødet, at en del af de sengeplader, som vil forsvinde i Silkeborg, vil blive flyttet til Viborg. Mødedeltager Thomas Klebe, som er overlæge ved Silkeborg Regionshospital har svært ved at forstå logikken i planen:

 

“For det første giver det ikke mening at flytte senge til Viborg, når der er kortere liggetid i Silkeborg. For det andet er jeg i tvivl, omde har plads til de ekstra senge i Viborgs” siger han

 

Høring indtil 8. maj

 

En del af forslagene går på at skære ned i den akutte behandling. I Silkeborg betyder det blandt andet, at byen mister sin akutbil. Fremover skal hjælpen altså måske komme fra Viborg eller Århus. Bente Nielsen, næstformand i regionsrådet (SF), mener, at det ville give mere mening at sløjfe akutbilen i Viborg.

 

”Hvis man endelig skal skære, vil det give bedre geografisk balance at fjerne akutbilen i Viborg. Hvis akutbilen forsvinder her i Silkeborg bliver dækningen meget udtyndet,” siger hun.

 

Ole Thomsen begrundede til borgermødet nedskæringer i antallet af akutbiler i regionen med, at der i Region Syd kun er seks akutbiler, mens der nu er otte i Region Midt. Han påpegede, at det ikke er mere nødvendigt med flere akutbiler i Region Midt end i Region Syd. Bente Nielsen forstår ikke, hvorfor man ikke prioriterer akutbiler:

 

”Det ville være optimalt at beholde alle akutbiler. Der er mange penge at spare, for lægerne kan i 20 til 25 procent af tilfældene diagnosticer på stedet, og så undgår man måske indlæggelse,” siger hun.

 

Forslagene er i offentlig høring indtil 8. maj. De 120 forslag vil ifølge regionen tilsammen give en besparelse på 824 millioner, men for at opnå økonomisk balance, er der kun brug for at spare 699 millioner. Det giver politikerne 125 millioner til at prioriterer, hvilke forslag der skal eller ikke skal gennemføres. Borgermødet var altså silkeborgensernes mulighed for at påvirke religionsrådet til at spare mindre på Silkeborg regionshospital.

Silkeborgensere mødtes i går for at protestere mod regionens spareplan på sundhedsområdet. Foto: Hjalte Hald Jensen

hjalte@haldjensen.dk

 

 

Tlf: 61307459